ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ВАКУУМСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ КРИВАКУ

1 min read

Kанализација у ромском насељу најкансије до марта

Почетком јула, градоначелница града Смедерева, др Јасна Аврамовић и Бранко Његовановић, представник фирме Телекомуникације ДОО из Блаца, потписали су уговор за изградњу вакуумске канализације која је употпуњена са вакуумском станицом као неопходаним елементом за функционисање канализационог система. Предвиђена је изградња канализационе мреже у трајању од шест месеци, у укупној дужини од 2900 метара.

Прво систематско уређење Малог кривака, неусловног ромског насеља, које је, као нигде у свету, на само 200 метара од центра града, део је пројекта „Унапређење инфраструктуре у једном од највећих насеља Рома у Србији“, који Град Смедерево спроводи у сарадњи са Министатарством финанасија са којим је потписао уговор 6. јуна 2017. Године. Тим документом предвиђа се добијање бесповратних финансијских средстава Европске Уније ИПА 2013  у оквиру програма „Обезбеђење трајних стамбених решења и унапређење физичке инфраструктуре у ромским насељима“ у трајању од 20 месеци, укупне вредности 1.282.738,24 евра. Средства добијена од Министарства финансија су милион евра, док  је учешће града Смедерева 282.738,24 евра.

Савез ромских невладиних организација “Смедеревски форум”, као ко-апликант игра кључну улогу у пружању трајних контаката са локалном ромском популацијом и корисницима у целој локалној заједници. Они су првенствено задужени за спровођење мера информисања, организацију локалних састанака, посета, прослеђивања брошура и пружања активности видљивости пројекта. Дејан Стојковић, председник „Смедеревског форума“ све време је на терену, надзире радове, координира са извођачима радова и даје периодичне извештаје о обављеном послу. У изјави за „Наше новине“, каже да је задовољан досадсашњим учинком.

Задовољни смо током радова. Извођач послова, Телекомуникација из Блаца одлично ради свој посао и радови одмичу према утврђеној и пожељној динамици. Ми смо због специфичности терена и захтева пројекта да прво урадимо ту атмосферску канализацију, а да сада обављамо радове на централном објекту, а то је такозвана вакуумска пумпа, на само улазу у насеље. Очекујемо да до Нове године стекнемо прецизније увиде, када ћемо моћи да почнемо са пробама, јер ћемо према речима пројектанта и извођача радова, али и стручне јавности, морати да имамо око сто проба канализационе мреже. Тада ћемо знати и када ће канализација бити пуштена у рад. Очекујемо да до пролећа, тачније до марта, буде званично предата каналзациона мрежа мештанима на коришћење.

Циљ пројеката је побољшање услова за социјално укључивање Рома у Републици Србији, усредсређујући се на животне услове и социјалну инклузију припадника тог народа у Смедереву. Овим пројектом, побољшаће се услови живота 329 домаћинстава и 2.500 Рома у подстандардном насељу Мали Кривак, једном од највећих тог типа у Србији. Систем канализације ће бити таквог капацитета да ће имати велики утицај на целокупну локалну заједницу.

Канализациона мрежа у Малом криваку, биће само почетак радова и напора на  комплетном решавању инфраструктурних проблема у овом насељу. Деценијама, овде, сем  канализације нема ни осталих елементарних услова, као што су здрава пијаћа вода и асфалт на улицама. О осталим радовима не одлучујем ја, али имам поуздане  информације, да локална самоуправа  жели  да реши комплетан  комунални проблем Малог кривака, а то су водоводна и путна мрежа – каже Стојковић и додаје: О томе ће одлучивати  представници локалне власти, али сам сигуран да ће ови послови у наредном периоду бити завршени.

Први степен решавања проблема инфраструктуре у наредном периоду ће утицати на економски развој града са повезивањем индустријске зоне у близини. Поред побољшања инфраструктуре, пројекат ће допринети већем умрежавању институција како би се повећао ниво информисаности у ромској заједници. Учесници пројекта су град Смедерево, удружења, друге ромске невладине организације и релевантне институције које ће подржати имплементацију кроз повећање свести ромске популације о значају и ефекту пројекта. Овај пројекат је, пре свега део програма Европске Уније у пружању подршке инклузије Рома у Србији.  Програм се бави декадом за инклузију Рома и Стратегијом за укључивање Рома Владе Србије.

Leave a Reply

Your email address will not be published.