Интересовање је велико, настојаћемо да обухватимо што више људи

 ОКОНЧАН КОНКУРС ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ

Ово, за Наше новине каже Драгослав Милановић, пар дана након што су завршени конкурси за организовање јавних радова на којима би били ангажовани незапослени из редовне категорије, као и особе са инвалидитетом. Постоје квоте, али и начини да ангажујемо што више незапослених, објашњава наш саговорник.

Национална служба за запошљавање расписала је почетком фебруара низ конкурса, међу којима и позиве за организовање јавних радова намењених незапосленим и као и особама са инвалидитетом. Рок до када су послодавци могли да поднесу захтев за додатном раданом снагом по овом основу је истекао 10. марта. Интересовање је, као и ранијих година поприлично.
За редовне јавне радове којима се ангажују лица са евиденције НЗС пристигло је 15 захтева:
У тим захтевима послодавци су навели потребу за 156 лица, што би, када говоримо о потребним средствима укупно износило око 20,3 милиона динара. Од тога је 10 захтева за упошљавање 101 особе из Смедерева, а предала су их јавна предузећа попут Водовода, Зеленила, Болнице, Центра за културу, Дома за стара и незбринута лица, удружења, савези, организације… Из Смедеревске Паланке су стигла два захтева за ангажовање 25 лица, а из Велике Плане за 30 незапослених – каже Драгослав Милановић, начелник Одељења за програме запошљавања, предузетништва и образовање и обуке
Идентичан број захтева (15), али за 47 лица укупно, пристигло је на адресу смедеревске филијале НСЗ када је реч о јавним радовима за особе са инвалидитетом. Уколико би се, примера ради изашло у сусрет свим молбама, износ за финансирање програма био 6,1 милион динара.
На жалост, средства и број оних које можемо да ангажујемо су ограничени, тако је у свим филијалама јер постоје одређене квоте, а ми смо овога пута добили скоро двоструко више захтева од онога што је предвиђено. И ранијих година је пракса била да у тим случајевима тражимо проширење квоте, јер дешава се да неке филијале немају довољан број захтева па се новац може прерасподелити, то ћемо покушати и овога пута. Ако то не буде могуће, друга опција је да смањимо трајање радова, како бисмо за разлику у средствима ангажовали више људи. Јавни радови углавном се односе на период од четири месеца, постоји могућност да уколико их на пример смањимо на три, ангажујемо још рецимо трећину више незапослених – додаје Милановић.
Сада, преостаје да се сачека, јер смедеревска филијала само предлаже број ангажованих и потребна средства, али коначну одлуку доноси НСЗ. Ипак, Милановић очекује да ће, иако је рок 30 дана, у Смедереву ће све бити готово знатно раније како би јавни радови могли да почну већ од 1. априла. Учесници конкурса су јавна предузећа која имају искуства и знају шта треба да раде (склапање уговора о привремено – повременим пословима и припрема меница као средства обезбеђења без жираната) па ће ангажовање на јавним радовима ићи брзо.
Подсећамо, за запослене по овом основу, држава месечно издваја нето износ од 18 000 динара. То је новац који добија лице ангажовано на јавним радовима, а та сума се иначе увећава и за припадајуће доприносе, па је по кориснику реч о око 30 800 динара. Такође, може се остварити право на додатне 2 000 динара месечно, на име трошкова превоза, док се послодавцима, такође додатно, на име трошкова запошљавања даје иста сума по ангажованом (уколико радови трају мање од три месеца, износ се умањује на 1500, односно 1000 динара).

Leave a Reply

Your email address will not be published.