Обнова болнице и даље на чекању

1 min read

Обнова болнице и даље на чекању
Иако је, крајем јуна објављено да је донета одлука о извођачу коме ће бити поверена реконструкција смедеревске болнице, уговор заправо још увек није склопљен јер се, на решење републичке комисије жалио други учесник тендера који је заправо, првобитно био изабран, па одбијен – да, компликовано је, а ево о чему се ради…
Подсећамо, пре две године, на списку 253 објекта којима је (по мишљењу Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене) потребна ревитализација, нашла се и смедеревска болница „Свети Лука“. С пролећа 2018, Град Смедерево је расписао тендер за избор понуђача који ће направити пројектну документацију за потребе санације и реконструкције.
У децембру прошле године раписана је и јавна набавка за извођача радова и уз две измене конкурсне документације и продужетак првобитно планираног рока. Тачно шест месеци касније донета је коначна одлука о томе коме се поверава овај, више стотина милиона „тежак“ посао. Око 413 милиона динара (тачније 412,8 са порезом) коштаће обнова болнице за коју је група коју чине „Модулор“, „Југоградња“ и „Изолинвест“ из Београда, као и „Кеј“ из Ваљева дала понуду од 344 милиона без ПДВ-а. То иначе није била ни једина ни најнижа понуда, али је, како се испоставило, била једина валидна у смислу испуњавања свих услова прописаних тендером.
Наиме, у јавној набавци је такође учествовала и група понуђача „Тончев градња“ и „Банковић“ из Сурдулице. Имајући у виду да су они на име радова тражили 308 милиона динара (370 са порезом), комисија је испрва донела одлуку, у фебруару 2019. да се уговор додели њима. Међутим, након тога, одбијени понуђач је упутио жалбу за заштиту права у поступцима јавних набавки, а Комисија је у мају ту жалбу и усвојила као основану чиме је делимично и поништен тендер у делу који се односи на оцењивање и доношење одлуке о додели уговора.
Наручиоцу, односно Граду Смедереву је наложено да понови процену после чега је понуда фирми „Тончев градње“ и „Банковић“ проглашена неприхватљивом јер не испуњава додатни услов пословног капацитета – услов којим је предвиђено да понуђач, у последњих шест година има реализоване послове у вредности од најмање 800 милиона динара. Иако се из приложених референци види да је та група извођача, по уговорима са Министарством здравља радила на више десетина домова здравља у Србији, то по свему судећи није било довољно да се испуне услови из конкурса за обнову смедеревске болнице па је група коју чине „Модулор“, „Југоградња“ и „Изолинвест“ из Београда, као и „Кеј“ из Ваљева практично постала једини учесник јавног позива са прихватљивом понудом.
И овде би, бар је тако било за очекивати, све могло да се заврши, али као што већина Смедереваца и сама види – радови никако не почеше, а уз то, ни на сајту града нема никаквих података о томе шта се даље догодило са овом јавном набавком нити се било ко оглашава да јавност Смедерева упозна са овом, веома важном темом. У покушају да добијемо одговор, наша редакција се обратила Канцеларији за управљање јавним улагањима, преко које се и финансира читав пројекат. Одговор је стигао већ наредног дана, а из приложеног се може закључити – сада су се жалили представници одбијеног учесника јавне набавке:
Информације којима ми располажемо, а добијене су од града Смедерева, јесте да је дана 9. јула изјављен захтев за заштиту права понуђача. Комплетна документација из поступка јавне набавке која се односи на објекат болнице Свети Лука у Смедереву, у складу са чланом 153 Закона о јавним набавкама, прослеђена је од стране града Смедерева Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија је комплетну документацију примила дана 17.07.2019. године и има законски рок од 25 дана за одлучивање. Дана 9. августа 2019. године Републичка комисија је упутила подносиоцу захтева – ТОНЧЕВ ГРАДЊА ДОО, позив за допуну захтева за заштиту права – наводи се у одговору Прес тима Канцеларије за управљање јавним улагањима упућеном „Нашим новинама“. Иначе, читав пројекат би требало да кошта скоро 413 милиона динара.

Leave a Reply

Your email address will not be published.