Град продаје халу

НЕ(ПЛАНИРАНА СЕДНИЦА) У ЧЕТВРТАК

Обавештење о томе да се 21. седница Скупштине одржава 5. септембра објављено је на сајту града, а из те кратке информације се може закључити да је на дневном реду само једна тачка. 

Пред одборницима ће се наћи предлог закључка о покретању поступка за отуђење из јавне својине града путем прикупљања писмених понуда, непокретности у улици Шалиначкој бб у Смедереву и предлог текста јавног огласа.

Иако се то у овој информацији не наводи, у питању је производна хала направљена средствима кредита, а за потребе компаније ПКЦ, из које је и раније било најава да ће размотрити могућност да купе објекат који тренутно узимају у закуп.

Leave a Reply

Your email address will not be published.