НАШ ПРОЈЕКАТ: ИЗМЕШТАЊЕ ПРУГЕ – ПРОЈЕКАТ ВЕКА“ Наредна фаза – лука

1 min read

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ НАЈАВЉУЈЕ:

У опсежном, скупом и захтевном пројекту измештања теретног саобраћаја из центра града, а чија је прва етепа завршена изградњом нових деоница пруге, наредни корак биће формирање нове луке, а у оквиру тога у плану је реконструкција и изградња Терминала за расути и генерални терет.

Судећи према подацима на сајту Министарства, као и изјавама министарке Зоране Михаиловић која је прошлог месеца присуствовала завршним радовима на новој прузи у Индустријској зони, реконструкција и изградња терминала је део програма развоја речне транспортне инфраструктуре у Србији.

Када је о средствима реч, новац је обебзбеђен Уговором о финансирању инфраструктуре унутрашњих водних путева између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, као и буџетом Србије, у односу од по 50%.

Сам пројекат подразумева обнову и изградњу у оквиру постојећег лучког подручја и оперативне обале од приближно 3,8 хектара (односно 170 метара) и изградњу новог дела лучког терминала за расути и генерални терет површине око 21 хектар. Дужина кеја износиће 670 метара, у низводном делу у односу на постојећи терминал. Радови укључују изградњу приступног пута, лучке инфраструктуре и комунално опремање (интерне саобраћајнице и индустријски колосек, канализациону и водоводну мрежу, напајање електричном енергијом). Постојећи лучки објекти биће оперативни током извођења радова.

Значај овог пројекта превазилази локалне оквире, а огледа се у томе што терминал (капацитета претовара пет тона) омогућава да се у Смедереву, које се налази на европском ТЕН-Т Коридору „Рајна-Дунав“ и у непосредној је близини Коридора X, осим повећаног претовара разне врсте робе, такође и измести стара лука из центра града у Индустријску зону. То ће допринети побољшању заштите животне средине, као и отварању нвих туристичких потенцијала.

Као планирани датум објављивања обавештења о уговору наводи се октобар 2019, радови би требало да почну у марту 2020, а завршетак пројекта се очекује у децембру 2021. Вредност инвестиције је 93 милиона евра, од чега ће 53 милиона бити удео из републичког буџета, а остатак средства Европске инвестиционе банке.

За потребе овог пројекта, усвојени су Студија оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину, као и Пројекат за грађевинску дозволу. Грађевинска дозвола је издата 16. јула 2019. године. Спровођење поступка за доделу лучке концесије за изградњу лучке супраструктуре, одржавање лучке инфраструктуре и управљање луком, очекује се средином 2020. године.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.