Пројекат „Данас млади – сутра лидери“ и у Смедереву

1 min read

ДВА МИНИСТАРСТВА И ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНУ ПОЛИТКУ У СЕДАМ ГРАДОВА РЕАЛИЗУЈУ РАДИОНИЦE

Радионице окупљају младе од 16 до 26 година. Пројекат вредности 4,7 милиона евра који финансира ЕУ преко програма ИПА 2014, се спроводи у седам градова и општина у Србији, а међу њима је и Смедерево.

Пројекат за основни циљ има да младима омогући равноправни приступ техникама, вештинама и знању које захтева модерно тржиште рада.

Радионице су усмерене на усвајање знања и вештина потребних за запошљавање и самозапошљавање, професионалну оријентацију, емоционалну писменост, активизам, медијску и ИТ писменост, а организоваће их предавачи и радионичари Института за јавну политику, БИТ Института и Школе нових визија у образовању. Полазницма су на располагању едукације „Професионална оријентација, активизам и лидерство“ (од 16 до 20 година) и „Основе ИТ: Увод у WordPress“ (за младе од 20 до 26 година). Пројектом је предвиђено учешће по 15 младих у обе радионице.

Прва радионица је увод у ИТ и WordPress односно  едукација за младе који имају сопствени бизнис, како да направе свој сајт. За оне млађе из  средњошколског узраста, тема радионица је како постти лидер. Будући млади лидери, имали су прилику да  се уче  лидерским особинама, ПР-у, комуникацијама, односу са јавношћу. Код млађег узрата  много су нам помогле  градске Канцеларије за младе и градски савети за младе, који су нам показали будуће младе лидере. Ми смо са њима радили на развијању њихових већ урођених лидерских особина и капацитета. Код ових старијих, радили смо  на  вештинама израде  бизнис плана, сајта, правилног  прављења  пројекта и израде пројектне документације, што су већ предулсови за  самостално запошљавање. Данас у такозваној  блогосфери постоји тако много простора за самозапошљавање или рад од куће, који млади већ користе и где је  основни предуслов да познају програм WordPress или да имају сопстсвнеи сајт или блот. Ми смо им у томе помогли, на овим радионицама, где су били еминентни предавачи са Института за јавну политику и  Београдске школе модернмих вештина, објашњава Марија Најдановић, предавач и организатор радионице са Института за јавну политку у Београду.

Други део пројекта биће посвећен примени теоријског знања у пракси током активног учешћа у раду једне од организација. Коначно, успешни учесници пројекта биће представљени послодавцима чији делокруг рада буде компатибилан са стеченим вештинама на овом пројекту.

Ова активност је део пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих“, вредног 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије. Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.