Нова лука – 2022. године

1 min read

РАСПИСАН ТЕНДЕР
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, након информације о намери, објавило је и јавни позив за понуђаче заинтересоване да учествују у овом пројекту.


Рок за подношење понуда је 27. фебруар 2020, а радови би требало да буду окончани две године након потписивања уговра са одабраним извођачем.
Подсећамо, то је наредни корак у опсежном, скупом и захтевном пројекту измештања теретног саобраћаја из центра града, а чија је прва етепа завршена изградњом нових деоница пруге. Реконструкција и изградња Терминала за расути и генерални терет је део програма развоја речне транспортне инфраструктуре у Србији. Када је о средствима реч, новац је обезбеђен Уговором о финансирању инфраструктуре унутрашњих водних путева између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, као и буџетом Србије, у односу од по 50%.
Сам пројекат подразумева обнову и изградњу у оквиру постојећег лучког подручја и оперативне обале од приближно 3,8 хектара (односно 170 метара) и изградњу новог дела лучког терминала за расути и генерални терет површине око 21 хектар. Дужина кеја износиће 670 метара, у низводном делу у односу на постојећи терминал. Радови укључују изградњу приступног пута, лучке инфраструктуре и комунално опремање (интерне саобраћајнице и индустријски колосек, канализациону и водоводну мрежу, напајање електричном енергијом). Постојећи лучки објекти биће оперативни током извођења радова.
Значај овог пројекта превазилази локалне оквире, а огледа се у томе што терминал (капацитета претовара пет тона) омогућава да се у Смедереву, које се налази на европском ТЕН-Т Коридору „Рајна-Дунав“ и у непосредној је близини Коридора X, осим повећаног претовара разне врсте робе, такође и измести стара лука из центра града у Индустријску зону. То ће допринети побољшању заштите животне средине, као и отварању нових туристичких потенцијала.
Вредност инвестиције је 93 милиона евра, од чега ће 53 милиона бити удео из републичког буџета, а остатак средства Европске инвестиционе банке.

Leave a Reply

Your email address will not be published.