ПРВА ИСКУСТВА КОЛ ЦЕНТРА У СМЕДЕРЕВУ: Зову и млађи

Од 16. марта грађанима Смедерева старијим од 65 година на располагању је више бројева телефона на које могу добити све информације о готово свим животним потребама и упутства како да поступају током ванредног стања.

Већ првог дана, било је евидентно да су се кол центру обраћале и особе млађе од 65 година, а које су у стању социјалне потребе – без икаквих или са мининамлним приходима, па су ангажовани за рад на тим телефонима имали прилике да саслушају проблеме Смедереваца старости од 18 до 93 године. Четрнаест позива је забележено 16. марта да би се већ наредног дана тај број вишеструко увећао – на 63, док је 18. марта упућено чак 89 позива. Најчешће су у питању захтеви за добијање хуманитарне помоћи у храни и средствима за хигијену и доставу на кућну адресу, затим недоумице у вези са добијањем дозвола за кретање, подизања лекова на рецепт или доласком патронажне службе. Када је реч о услугама куповине и доношења лекова, прехрамбених намирница и средстава за хигијену, волонтерима је издато 35 радних налога за реализацију а Центру за социјални рад је, на процену, прослеђен списак на коме се (тих првих дана) налазило 48 породица које су исказале сличне потребе. Уједно, растао је и број волонтера Црвеног крста, првог дана била су активна два, потом шест па седам. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.