Превоз радника у Смедереву

1 min read

ПРОЦЕДУРА НИЈЕ ЈЕДНОСТАВНА АЛИ ЈЕ ЈЕДИНИ НАЧИН:

Шта све треба испунити како би се организовао превоз радника?

У циљу примене Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају, објављена је процедура коју је потребно испоштовати како би запослени могли на посао за време трајања забране кретања и како би се на основу њихових потреба успоставиле неопходне аутобуске линије.  

По протоколу, привредни субјекти пријављују, преко Министарства привреде, МУП-у своје запослене који имају радну обавезу за време полицијског часа. По добијању дозволе МУП-а , привредни субјекат се обраћа граду Смедереву са исказаном и образложеном потребом за превоз својих запослених (наводи број запослених, полазно и завршно одредиште и време поласка и одласка). Мејл за пријаву је vanredni.prevoz@smederevo.org.rs; Град Смедерево се потом обраћа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за добијање претходне сагласности која се може прибавити уз услов да привредни субјекат који ће вршити превоз путника добије дозволу за возача од МУП-а за кретање у време полицијског часа и када их обавести о одобреној рути превоза и терминима. Превозник се преко Министарства привреде обраћа МУП-у и ако добије дозволу за кретање у време полицијског часа може да организује превоз. На овај начин и запослени и возач имају дозволу МУП-а за кретање у време полицијског часа, а сама линија превоза има дозволу Града и сагласност Министарства. Како се напомиње у одлуци, приоритет ће бити превоз медицинског и немедицинског особља и превоз запослених лица у комуналним службама чије је функционисање неопходно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.