Нов правилник за радне колективе

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА: ПОСЛОДАВЦИ ДА ОБЕЗБЕДЕ ЗАШТИТУ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести који је ступио на снагу 11. јула.

Сваки послодавац је дужан да донесе план примене мера за спречавање ширења вируса. Између осталог ово се односи на увођење дотатних смена у већим колективима како се би се избегло да на радном месту буде истовремено већи број запослених, затим, потребно је обезбедити адекватну хигијену и дезинфекцију простора за рад као и свих потребних средстава (сапуне, убрусе, дезинфекциона средства и алкохол), практиковати појачано чишћење тоалета, квака на вратима, рачунарске опреме, фиксних телефона, а примену тих мера у колективу требало би да контролише лице за безбедност и здравље на раду.

Leave a Reply

Your email address will not be published.