Мере на „дугачком штапу“

1 min read

Smederevci u centru koji je najzagadjeniji deo gradaSmederevo 1601 2020Snimio Ненад Живановић

НИЈЕ НИ ЗАЖИВЕО, А ВЕЋ ЈЕ САГА – ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У СМЕДЕРЕВУ:

После више од две године и небројено пута помињања, План квалитета ваздуха у Смедереву локални парламент је усвојио почетком године. Јавност никада није добила одговор на питање шта се чекало три године – ако знамо да је прича о изради овог документа покренута 2017. и да је Министарство за заштиту животне средине, чим је план урађен, дало сагласност већ 2018. године. Тек две године касније, а тик пред изборе, на скупштинском заседању се напокон нашао тај, за садашње прилике амбициозан нацрт. Шта тачно предвиђа и у којим временским роковима, истраживали смо за ово издање Наших новина.

У најкраћем, усвојен план би требало да буде корак ка мерама које заиста могу нешто да промене у суморној статистици која се сумира извештајима са мерних станица. Доношење оваквог плана заправо је обавеза локалних самоуправа у случају када је евиднетно да се нека средина, дужи временски период по оцени квалитета ваздуха налази у трећој категорији.

Први кораци су начињени још пре три године, када је и покренута процедура за израду и ангажована фирма који је план израдила. Шта се, још две године потом, (надлежно Министарство је план оодбрило још у мају 2018.) чекало до сада, посебно је питање и вероватно упућује на више ствари, али је план напокон план био ту… А онда се догодила – пандемија. И о плану, од тада нико није више ни реч рекао, а прошло је седам месеци.    

За спровођење истог је директно одговорна Градска управа и радна група задужена да надгледа динамику. У плану је обрађен период од 2012. до 2017. уз напомену да је пет година довољно дуг период да се стекне прави увид у стање ствари. Како се наводи, извори су очитавања са мониторинга који финансира локална самоуправа – мерна места Центар за културу и домаћинство у Раљи, а података има и са мерног места Гимназија из државне мреже мерних станица. Такође, ту је и годишњи извештаји СЕПА мреже који израђује Агенција за заштиту животне средине, али га у 2017. није било – мерне станице нису биле исправне.  Остали извештаји добијени су од ЈП Грејање за градске котларнице у периоду 2014 – 2016, аутопревозника „Ласте“, као и компаније ХБИС за 2015. и 2016. На основу свега тога дати су преглед стања, закључци, узроци, као и мере које би требало да постигну дугорочни ефекат јер предвиђају целовит приступ.

Centar grada obavijen gustom maglom i smogomSmederevo 1501 2020Snimio Ненад Живановић

У самом финишу документа је и најважнији сегмент – предложене мере како да се ситуација поправи. У првом реду, реч је о смањењу аерозагађења из индустрије, тако што ће Градска управа у сарадњи са јавним предузећима и индустријским сектором увести моделе чистије производње у што већи број предузећа, затим, неопходно је да ХБИС угради уређаје за смањење емисије штетних материја, као и да се повећа инспекцијски надзор и број редовних и ванредних контрола. Потребна је много већа сарадња између града и индустријског сектора по питању мониторинга животне средине, мерења и извештавања, пре свега у смислу ажурирања Регистра извора загађења, што ће опет, подразумевати одлучније ангажовање инспекцијских служби. Неопходно је и опремање мерних места ЈП „Грејање“ према стандардима, афирмација модела зелене економије, подршка друштвено – одговорном пословању, унапређење јавног превоза у смислу улагања у квалитетнија возила СП „Ласта“, смањење паркинг места у граду, увођење дана без аутомобила у ужем центру, изградња бициклистичке стазе, проширњење система даљинског грејања, већа доступност гасификације и обезбеђивање подстицаја за прикључак индивидуалних корисника, редовно одржавање градских котларница и замена енергената у истим, увођење енергетске ефикасности реконструкцијом јавних објеката, санација градске депоније и укидање дивљих депонија, ревитализација шума ново пошумљавање… У зависности од конкретне мере, предвиђени рок до 2025. године. Још једну смо, по свој прилици изгубили јер током 2020, сва је прилика неће бити урађено ништа од поменутог. „Бомбастично“ најављене мере почетком године од стране сада већ бивше градоначелнице, очигледно нису биле приоритет, а заштита ваздуха је остала тема за пребацивање одговорности. Извесно је да тада најављене субвенције за прелазак индивидуалних ложишта на еколошки прихватљивије енергенте нису усвојене, као и да ЈП Грејање и даље не може да реализује конверзију ни једне од својих 12 котларница на мазут. Нема званичног обавештења али је пандемија очигледно „померила“ и радове на агломерацији којима би тај део производње у железари требало да буде еколошки прихватљивији. Иде још једна зима, а Смедеревци знају да то значи гушење у смогу, чађи и суспендованим честицама ма у ком крају града и околних села живели. Да ли ће и овај документ остати списак лепих жеља или ће се нешто заиста и предузети, којом динамиком и на који начин, то ће бити тема неког од наредних текстова, а одговор ћемо потражити на адреси одговорних – у овом случају локалне самоуправе. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.