ПРОГЛАС ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БЕЛОГ ШТАПА 15. ОКТОБРА 2020.

1 min read

Савез слепих Србије, заједно са својим локалним организацијама и установама за слепе и ове године обележава 15. октобар, светски Дан белог штапа, чиме се придружује целокупном покрету слепих Европе и света. Тај дан је уједно повод и прилика да се укаже на бројне проблеме са којима се свакодневно сусрећу слепе и слабовиде особе у нашој земљи.

Иако су, сада се већ може рећи прошле деценије од првих већих кампања о потреби да се установе, институције и сви свакодневно потребни објекти учине доступним, и ове године у свом прогласу, Савез управо почиње од тог проблема констатујући да секорисници белог штапа и даље суочавају са физичким баријерама што укључује не само приступ јавним објектима, већ и приступачну саобраћајну инфраструктуру и небезбедне тротоаре. Целокупно особље које ради у саобраћају треба едуковати како да се понаша према слепим особама које се самостално крећу, као и према онима које имају пратиоца.

У члану 9 Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом од држава-потписница се тражи да особама са инвалидитетом, па тако и слепим особама, омогуће доступно окружење, па самим тим и већу самосталност у оквиру заједнице. Ово се омогућава применом универзалног дизајна, што укључује и доступност уређаја и апликација за рачунаре и мобилне телефоне како би слепи преко својих читача екрана могли несметано да их користе. Уско везан за самосталност слепих је и проблем потписа, односно факсимила. Потребно је што пре омогућити слепима да њихов потпис, у свим ситуацијама, важи једнако као и потпис осталих грађана, будући да држава и својим Уставом гарантује равноправност свих грађана – наводи се у прогласу и затим додаје да је и образовање још једна сфера у којој се морају променити услови, поготово када је реч о ученицима у инклузивном образовању. Резултат инклузивног образовања не сме бити само да дете оштећеног вида остане у кругу породице, јер је то његово право, него и да, остајући са својим родитељима, стекне самосталност која ће му омогућити да функционише независно од породице и да се оствари као равноправан члан друштва. Један од највећих проблема представља запошљавање, посебно високо образованих слепих особа. Тиме је угрожено њихово елементарно, односно право на егзистенцију. За остваривање свих ових и других права, неопходан је приступ помагалима која омогућавају слепима да своје потребе (које се не могу сматрати посебним) реализују као и сви други грађани, само на нешто другачији начин.

Савез слепих Србије, који заступа интересе око 12000 слепих и слабовидих особа у Србији, позива све државне органе, институције, компаније и друге заинтересоване стране да се активно укључе у решавање ових и многих других проблема са којима се суочавају слепи, бољом имплементацијом постојећих и прилагођавањем нових закона или измена и допуна постојећих закона потребама слепих и слабовидих. Целокупну јавност позивамо да схвати важност подршке слепим и слабовидим особама, да инвалидност није ствар избора и да је свака подршка, од подршке возача у возилима јавног превоза па до оне послодавца на радном месту за слепе неизмерно значајна и потребна – поручује се прогласом.

Leave a Reply

Your email address will not be published.