О псоријази и проблемима терапије против микроба

1 min read

 ОДРЖАНИ „ЛЕКАРСКИ ДАНИ“

„Лекарски дани“ су одржани у Регионалном центру за усавршавање запослених, а и ове године су током дводневних симпозијума окупили најеминентније стручњаке који су колегама представили најновије праксе.

И овогодишње, иначе 35. Лекарске дане у Смедереву отворила је прим. мр. сци. мед. др Славица Мишић, организатор и председник Подружнице Српског лекарског друштва у Смедереву, пожелевши свим учесницима и предавачима срећан и успешан рад.
Првог дана, смедеревска подружница је у сарадњи са Удружењем дерматовенеролога Србије припремила семинар „Савремено лечење псоријазе“.
Тако је велики број присутних лекара имао прилику да чује предавања више еминентних стручњака у овој области медицине.
Неке од тема биле су имунопатогенеза псоријазе, клиничка слика и дијагноза, псоријаза у дечјем узрасту, коморбидитети код псоријазе, топијска терапија псоријазе, фототерапија у лечењу, биолошка терапија псоријазе… Модератор семинара био је проф. др Жељко Мијушковић, Нaчeлник Функциjскe диjaгнoстикe Клиникe зa кoжнe и пoлнe бoлeсти на ВMA.
Другог дана, одржан је симпозијум “Савремени проблеми антимикробне терапије”. Предавачи су били светски признати и познати лекари проф. др Ђорђе Јевтовић, проф. др Милена Божић, проф. др Мијомир Пелемиш и доц. др Горан Стевановић.
Професори су се бавили прaћeњeм и прoучaвaњeм тeмaтикe aнтимикрoбнe хeмoтeрaпиje у свим њeним aспeктимa, кaкo примeнe нoвих и вeћ пoзнaтих тeрaпeутикa, тaкo и прoблeмимa рeзистeнциje, примeнe нoвих тeрaпиjских прoтoкoлa и интeрдисциплинaрнe сaрaдњe кoja je пoтрeбнa у рeшaвaњу прoблeмa aнтимикрoбнe тeрaпиje.
Подршку „Лекарским данима“ учешћем је дала и др Јасна Аврамовић, градоначелник Смедерева, некадашњи начелник инфективног одељења болнице у Смедереву.
Након успешно завршеног симпозијума, представљена је монографија „150 година Болнице у Смедереву” о којој су говорили Данијела Милошевић, директор Историјског архива Смедерево и прим. мр. сци. мед. др Ненад Ђорђевић, директор болнице “Свети Лука” у Смедереву, аутор књиге.

Leave a Reply

Your email address will not be published.