Стари још увек чекају на помоћ у кући

ПОНОВЉЕНА ЈАВНА НАБАВКА ЗА УСЛУГУ ИЗ ДОМЕНА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Према јавном позиву финансира се рад 10 геронтодомаћица са 40 корисника старијих од 65 година који живе у једночланим или двочланим старачким домаћинствима, а чија примања не премашују 15 000 динара. Јавни позив из краја августа обустављен је два месеца након што је објављено да ће услугу пружати Дом за стара лица јер та установа, по свему судећи нема одговарајућу лиценцу.

Почетком године, тачније у фебруару, окончана је јавна набавка за ову услугу. Посао је додељен Нивеус тиму из Горњег Милановца. Помало изненађујуће јер је претходне две године, тендере узастопно добијао Дом за смештај старих лица. Међутим, из образложења одлуке о додели уговора може се закључити да та установа није имала потребну лиценцу за услугу која јој је раније поверавана.  „Дом за смештај Старих лица Смедерево није доказао да испуњава обавезне услове јер не поседује решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту којим се утврђује да испуњава услове и стандарде“ – наводи се у званично објављеном документу на сајту града. Но, поступак је том констатцијом окончан и уговор додељен Нивеус тиму чија је онуда износила 320 динара по сату пружене услуге.

И ствар би била јасна да се, само пар месеци касније, није догодило нешто необично. Тендер је крајем августа поново расписан, што је регуларна процедура уколико је реч о услугама које се практикују до утрошка средстава, али овога пута, Дом за смештај старих лица не само да учествује већ је је и једини подносилац понуде која поново бива прихваћена, а уговор о додели посла објављен 29. августа. И пошто су прошли и месеци, а уговор није потписан није тешко закључити да су корисници читаво то време били без услуге која им је за свакодневни живот веома потребна. Уместо очекиване информације о томе да је уговор напокон парафиран, појавила се 7. октобра, испод те исте одлуке о додели уговора – одлука о обустави поступка.

Проблем је, очигледно читаво време и даље била – (не) постојећа лиценца. Ако лиценцу нису имали у марту и ако су је после тога добили, остаје нејасно како то да је лиценци већ до наредног тендера истекао рок? Уз то, Министарство, на даље, Дому, за ову услугу није дало зелено светло: „Понуђач није у могућности да потпише предметни Уговор из разлога што не испуњава услов из јавног позива за учешће у поступку у погледу лиценце односно поступка лиценцирања, а који је у тренутку доношења Одлуке о додели уговора испуњавао, јер је исти окончан негативним одговором код ресорног Министарства“ – наводи се у обавештењу.

И тако је, Јово наново, прошле недеље, поново покренут тендер за исту услугу… Рок за подношење понуда је 28. октобар, што у најбољем случају значи да, ако се читава процедура и успешно оконча, генронтодомаћице у домове једночланих или дволчалних старачиких домаћинства неће ући пре друге половине новембра.

Подсећамо, ова услуга из домена социјалне заштите намењена је старијим од 65 година који су на евиденцији Центра за социјални рад и добијају новчану помоћ јер њихови укупни, месечни приходи не прелазе 15 000 динара и немају породичну подршку па се о њиховим основним потребама старају неговатељице односно 10 посебно обучених и едукованих геронтодомаћица за 40 корисника у Смедереву. Конкретно, та подршка између осталог укључује набавку намирница, припрему лаких оброка, помоћ при храњењу, у одржавању личне хигијене и хигијене стана, загревању просторије, као и задовољавању социјалних, културно забавних и осталих животних потреба.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.