Савет ће набавити респиратор

ПРЕУСМЕРИТИ СРЕДСТВА У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА:

Савет за безбедност саобраћаја на путевима града Смедерева ће предложити Градском већу измену Програма коришћења средстава у 2020. години, у делу који се односи на набавку опреме за потребе медицинских установа у Смедереву приликом интервенција код саобраћајних незгода.

 Измена ће омогућити да се за потребе збрињавања настрадалих у саобраћајним незгодама, Општој болници „Свети Лука” у Смедереву, набави један савремени респиратор чија је важност у спашавању људских живота немерљива у шта смо се уверили ових дана.

Програмом је већ предвиђена за исте намене набавка апарата (дефибрилатора, аспиратора и слично) Хитној помоћи и у овој години као и ранијих година. Савет за безбедност саобраћаја на путевима града Смедерева је препознао значај правовремених и адекватних реаговања приликом пружања помоћи настрадалима у саобраћајним незгодама чиме се најтеже последице могу изузетно умањити – наводи се у обавештењу које потписује Бранислав Дробњаковић, председник Савета.

Leave a Reply

Your email address will not be published.