За подршку пољопривреди 35,6 милиона динара

1 min read

ШТА ДОНОСИ ПРОГРАМ ЗА 2020?

То је износ који ће из градског буџета бити опредељен кроз различите мере намењене разцоју производње и руралним срединама. Након што је програм за ову годину усвојила смедеревска Скупштина, он је прослеђен надлежном Министарству које је исти недавно одобрило. Међутим, услед увођења ванредног стања сви програми су до даљег на чекању, а ево на какве ће подстицаје моћи да рачунају наши пољопривредници након тога.

Финансирање мера и активности намењених овом сегменту привреде, планирано је у складу са локалном, петогодишњом Стретегијом развоја пољопривреде и руралног развоја (2015-2020.) као и актуелном, националном стратегијом (2014 – 2024.) Мере за ову годину које ће бити понуђене произвођачима, одабране су на основу досадашњих искустава, евиднетираних потреба и интересовања оних којима су конкурси намењени. Реч је о износу од 35,6 милиона динара који ће бити распоређен тако да највише, односно 33,2 милиона иде за инвестиције које су најзаначајнија подршка унапређењу производње у смедеревском крају. Корисници ће бити пољопривредници, задруге, удружења, сеоске месне заједнице и остала правна лица која имају регистроване делатности у пољопривреди, а мере су конципиране тако да задовоље потребе како моравског подручја, на коме преовладава ратарско – сточарска производња, тако и шумадијског дела, претежно окренутог воћарству и виноградарству.

На име директних плаћања биће опредељен 1,3 милиона динара

За ту меру, како се наводи у Програму за 2020. иначе постоји велико интересовање, а састоји се у регресу за набавку репродуктивног материјала. Средства за вештачко осемењавање у претходним годинама користило је и до 200 газдинстава, па је у 2019.извршено осемењавање 614 крава и јуница. Та мера доприноси развоју говедарства у смедеревском крају које је као што је познато, последњих година грана сточарства у опадању. Вештачким осемењавањем се поред умножавања грла постиже и побољшање расног састава говеда, већа продуктивност у производњи млека и меса. Посебних критеријума за избор корисника нема, па је мера доступна свим пољопривредним газдинствима, а заснива се на исплати по 2000 динара за осемењавање највише 30 грла, па је максималан појединачан износ 60 000.

Кредитна подршка

Овај део програма предвиђа средства од 600 000 динара, а заправо се базира на томе да пољопривредницима, омогући лакше подизање кредита код комерцијаних банака, тако што ће Град Смедерево учествовати у отплати камате. Тачније, локална самоуправа закључује споразум о пословној сарадњи са банком која достави најповољније услове за кредите. Код краткорочних кредита, након повраћаја позајмљеног новца и измирења обавеза корисника, град уплаћује суфинансирани део камате, док код гугорочног задуживања и већих сума, та исплата суфинансираног дела камате се врши два пута, средином и крајем године. Како је предвиђено, суфинансира се камата стопе преко 3% – интензитет помоћи је 70% од ефективне каматне стопе, осим уколико је реч о подносиоцима који средства улажу у подизање противградних мрежа и пратеће опреме на површини до једног хектара – у том случају, из градског буџета ће бити плаћена камата у целокупном износу (100%).

Мере руралног развоја – највећи удео у предвиђеним средствима

За програм инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава у овој години опредељено је 27,8 милиона динара. Та мера обухвата све сегменте пољопривредне производње и највећим делом, у 90% случајева пре свега је добродошла самим произвођачима. Списак онога за шта се све може аплицирати је подужи, али уопштено говорећи, реч је о набавци квалитетних приплодних грла млечних раса говеда, оваца и коза, опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, машине за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња, подизање нових засада воћа, хмеља и винове лозе, опремање пластеника, затим набавци машина за примарну обраду земљишта, ђубрење, сетву, садњу, заштиту биља, наводњавање усева, опреме за пчеларство… У већини случајева, реч је о износима од 150 000 динара, осим у домену пчеларства где се, највише може добити 100 000 динара.   

Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде биће подржано са 400 000 уз напомену да је највиши износ по кориснику 100 000 динара. Та мера је подршка удружењима грађана која се баве унапређењу пољопривреде у Смедереву. Тренутно их има осам (удружења сточара, воћара и пчелара), а њихова улога је веома значајна између осталог и због посредовања у модернизацији пољопривредне производње и едукацији чланова.    

На име издвајања за управљање ризицима биће уложено четири милиона динара, повраћај је 40%, а максималан износ по кориснику 100 000. Овај део програма је важан пре свега са аспекта чињенице да  пољопривреда и дан данас неретко зависи од временских (не)прилика па је осигурање усева, плодова и вишегодињших засада, расадника и животиња и више него оправдано. Та мера је нарочито потребна онима који обрађују веће површине и то махом воћарима, па обично чак 70% удела ове подршке имају управо власници воћњака.     

За одрживо коришћење пољопривредног земљишта опредељен је милион динара. Максималан износ по кориснику је 40 000 и заправо представља могућност да пољопривредници хемијску анализу земљишта, потребну због боље искоришћености и повећања квантитета и квалитета производа, ураде о трошку буџета  

Промотиве активности

Учешће на различитим манифестацијама, као подршку стицању нових знања и огућностима за усавршавање, биће подржано са пола милиона динара. Минимално се може одобрити 10 000, максимално 100 000 динара, а планиране су актвности попут посете Новосадском сајму за око 300 произвођача, учешће на изложбама, сајмовима, такмичењима села и промоцији смедеревског краја, пољопривредна саветовања…    

Ванредно стање одлаже јавне позиве

Јавни позиви за утврђене мере и инвестиције по Програму подршке за 2020. годину ће бити објављени након укидања ванредног стања у земљи због корона вируса. Пољопривредни произвођачи ће бити накнадно и благовремено обавештени о почетку пријема захтева за субвенције у пољопривреди у 2020. години“ – објављено је прошле седмице на сајту Града Смедерева.

Leave a Reply

Your email address will not be published.