Газдинства могу да рачунају на новчану помоћ

1 min read

ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА ЕПИДЕМИЈЕ 2,6 МИЛИЈАРДЕ ПОЉОПРИВРЕДИ:

У оквиру пакета мера које је донела Влада Србије, предвиђене су и извесне олакшице за пољопривреднике пре свега у смислу финансијске подршке. Бесповратна помоћ биће уплаћивана директно на наменски рачун пољопривредног газдинства.

Како наводи Министарство пољопривреде, произвођачима су преко Управе за аграрна плаћања доступне две милијарде и шест стотина милиона, као део економских мера. Посебни захтеви нису потребни, али пријављивање јесте и већ је у току у последњих десетак дана. Финансијска подршка је заправо предвиђена посебном Уредбом о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КОВ-2.

Право на исплату има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу. Поред тог, општег услова, неопходно је да корисник има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, или да је власник животиње (краве, овце или козе) која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња. Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошница пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020. години.

Висина једнократне помоћ у апсолутном новчаном износу одређује се по јединици уписане површине, односно по грлу стоке или броју кошница. Тачније, реч је о 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара; 3000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара; 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара и 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара. За реализацију ове уредбе утврђена су средства од 1.150.000.000 динара, док је за кредите намењене пољопривредницима, опредељено милијарду и 450 милиона.

Наиме, Уредбом о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу, кроз субвенционисање дела камате олакшан је приступ и коришћењу кредита, и то за развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овом уредбом; развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства; инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему; набавку хране за животиње; инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи и ликвидност.

Физичка и лица и предузетници могу да добију највише шест, а правна лица 18 милиона динара. Износ кредита за ликвидност је до три милиона. Пољопривредници ће моћи да узму кредит до три милиона динара – на три године уз камату од један одсто и грејс период до годину дана. Право на кредитну подршку остварује се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне подршке банци која је са министарством надлежним за послове пољопривреде закључила уговор. Захтев за одобрење подноси се банци до 1. новембра текуће године.

Казнене мере

Лице које оствари право на новчану помоћ, а на то нема право у складу са овом уредбом и не изврши повраћај неосновано исплаћених новчаних средстава у складу са овом уредбом, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30-70 одсто примљених новчаних средстава директних давања, а не мање од 15.000 динара за физичко лице, односно 30.000 динара за предузетника, односно 90.000 динара за правно лице. За прекршај из става 1. члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 до 30.000 динара наводи се у Уредби о којој детаљније можете прочитати испод текста – наводи се у Уредби.

Произвођачи из Смедерева, понудите своју робу!

ИЗ „ЛОКАЛНОГ ПАЗАРА“ ПОЗИВАЈУ:

Интернет платформа за презентацију и продају домаћих производа који настају у општинама Подунавског и Браничевског региона полако допире до све више потенцијалних купаца и продаваца. Ево коме се и како јавити…

Локални Пазар“ има за циљ да подржи првенствено мале произвођаче хране, пића и других пољопривредних производа из региона Браничево-Подунавље, тако што ће их оглашавати на Порталу www.lokalnipazar.rs  и промовисати на друштвеним мрежама и посредством локалних медија, како би се шта већи број купаца на локалу упознао са понудом производа из комшилука и подстакла локална куповина – подсећају из РРА Браничево – Подунавље. За прве две недеље, у преко 3000 посета, претраживано је око 600 производа које нуди око 150 произвођача.

Позивамо све локалне произвођаче пољопривредно-прехрамбених производа из Браничева и Подунавља који то још нису учинили, да се пријаве на Портал и представе своје производе! Потребно је свега 2 минута да се пријавите попуњавањем Пријавнице која је доступна и на Порталу. Такође, можете и да позовете контакт особу у Вашој локалној самоуправи којој ћете пренети информације о Вашој понуди и контактима, а то су:

Жагубица: Драгана Милосављевић, 062/8098 320

Смедеревска Паланка: Олгица Марјановић, 064/4436 119

Пожаревац: Лела Стојадиновић, 012/539 686

Петровац на Млави: Виолета Богосављевић-Јорданов, 063/8474 132

Смедерево: Предраг Милошевић, 064/844 9358

Велико Градиште: Александар Игњатијевић, 063/215 200

Кучево: Данијел Чикаревић, 064/2625 923

Мало Црниће: Борис Павловић, 065/28 000 32

Жабари: Предраг Стајић, 064/8133 255

Голубац: Саша Богићевић, 060/6703 620

Leave a Reply

Your email address will not be published.